2017-04-20 20.54.49.jpg

 

 

 

 

 

2017-04-20 20.50.42.jpg

2017-04-20 20.51.18.jpg

2017-04-20 20.51.46.jpg

2017-04-20 20.53.43.jpg

2017-04-20 20.54.32.jpg

 

2017-04-20 20.56.41.jpg

創作者介紹
創作者 Ginny 的頭像
Ginny

GINNY STUDIO 新娘梳畫♥婚禮彩妝♥海外婚禮♥自助婚紗♥韓式彩妝♥新竹 Ginny♥Wedding♥bride style♥bridal make-up♥

Ginny 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()